Davet Mektubu

Değerli Meslekdaşlarımız,

Sizleri 26-28 Eylül 2018 tarihlerinde Marriott Hotel Şişli, İstanbul’da gerçekleştirilecek olan Çocuk Göğüs Hastalıkları 3. Kongresi’ne davet etmekten mutluluk  duyarız.

Çocuk Göğüs Hastalıklarını ilgilendiren hastalıklar hem dünyada hem de ülkemizde çocukların morbidite ve mortalitesinde çok önemli bir yer tutuyor. Bu kongrede pediatri, aile hekimliği uzmanları ile pratisyen hekimlerin çocuk göğüs hastalıklarını ilgilendiren  hastalıklar ile ilgili  olarak semptomdan  teşhise , tanıya ve tedaviye yönelik bilgi ve becerilerini arttırmayı  hedefliyoruz.

Kongre bilimsel programımızı sizler ile iletişim halinde özen ile hazırladık ve günlük pratiğimizde en sık karşılaşılan sorunları tartışma fırsatı bulacağımız kurslar, konferanslar, paneller, çalıştaylar ayrıca sözel ve poster oturumlarına yer verdik.

Çocuk göğüs hastalıkları uzmanları için düzenlenen oturumlarda  ise  yan dal  uzmanlık eğitimine katkıda  bulunmayı ve bilim dalımız  ile ilgili ülkemizdeki önemli sorunları  ulusal ve uluslararası  bilim insanları  ile tartışmayı hedefledik.